Görme Engelliler

Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Alanı

 

Çoğunlukla gelişmiş ülkelerde daha görünür olan yaşlanma olgusu, artık gelişmiş ülkeler kadar gelişmekte olan ülkeler açısından da önemle değerlendirilmesi gereken bir konudur. Yaşlı, hasta ve engelli için şu andaki uygun bakım kurum bakımıdır ve ülkemizde yetersiz olmakla birlikte oldukça pahalı bir bakımdır.

Okul olarak bu alanı açmadaki amacımız ülkemizdeki bu eksikliği gidermek ve kalifiye eleman yetiştirmeye çalışmaktır. Okulda yeni açılan bir bölüm olmasına rağmen Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Alanına ilgi oldukça yoğundur. 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında Anadolu kısmımızda 9. ve 10. sınıflardan birer şube, Meslek kısmımızda ise 10. ve 11. sınıflardan birer şube bulunmaktadır. Okulumuzda aynı zamanda 1 adet uygulama sınıfı bulunmaktadır. 10. ve 11. sınıflardaki öğrencilerimiz bazı derslerini bu sınıflarda görmektedir. Son sınıfta ise öğrencilerimiz 24 saatlik stajlarını alanlarıyla ilgili kurumlarda tamamlamaktadır. Bu alanda okuyan toplam öğrenci sayımız şu an 124’ tür. Okulumuz bu alanda halen mezun vermiş değildir.

Mezun olan öğrencilerimiz üniversite eğitimlerini de tamamladıktan sonra kamu ve özel sektöre ait Huzurevleri, bakımevleri ile yaşlı dinlenme evleri, hastaneler, polikliniklerde istihdam imkânları bulunmaktadır. Ayrıca, yaşlı, hasta ve engellilerin evlerde bakımı giderek yaygınlaşmaktadır. Bu nedenle evlerde bakım hizmetlerinde de çalışabilirler.

Kişisel bilgi ve beceriye bağlı olarak bu alandan mezun olan öğrencilerimizin işsiz kalma riski yoktur. Özellikle kurumlarda belgeli eleman çalıştırma zorunluluğu olduğu için bu eğitimli bakım elemanları kurumlar tarafından tercih edilmektedirler

ALANIN TANIMI: Temel sağlık hizmetleri, yaşlı, engelli, hasta, yaşlı tüm insanlara, bulundukları her ortamda ve şartta (okul, ev, işyeri, hastane) sağlık hizmeti verilen alandır. Gelişen teknolojinin ve bilgi çağının getirdiği değişimler, ülkemizin içinde bulunduğu sosyo-ekonomik durum; kaliteli sağlık hizmetlerinin sunumunda ve sağlık alanında nitelikli elemanlara olan ihtiyacı arttırmaktadır. Hasta ve Yaşlı Hizmetleri alanı altında yer alan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.

DAL PROGRAMLARI

1. YAŞLI BAKIMI ELEMANI

Tanımı: Yaşlı bakımı elemanının sahip olması gereke iletişim, temel sağlık, vücut mekaniği ve yaşlının bakımı ile ilgili yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Bu eğitimi alanlar bilim ve teknolojinin tüm verilerinden yararlanarak, ev ve kurumlarda kendi sorumluluklarının bilinci altında; yaşlı kişilerin bakım ve danışmanlığı, vücut temizliği, sağlık personeli tarafından önerilen ilaçların kullanılması ve tespit edilen nefes, hareket çalışmaları, beslenmeleri, yaşlı kişilerin kişisel ve sosyal sorunlarının çözümünde yardımcı olan, alanıyla ilgili araç ve gereçleri yerinde ve zamanında kullanabilme becerisine sahip nitelikte kişiler olarak mezun olurlar.

2. HASTA BAKIMI ELEMANI

Tanımı: Hasta bakımı elemanının sahip olması gereken iletişim, temel sağlık ve hasta bakım hizmetleri ile ilgili yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Bu eğitimi alanlar bilim ve teknolojinin tüm verilerinden yararlanarak, ev ve kurumlarda kendi sorumluluklarının bilinci altında; hasta kişilerin bakım ve danışmanlığı, vücut temizliği, sağlık personeli tarafından önerilen ilaçların kullanılması ve tespit edilen nefes, hareket çalışmaları, beslenmeleri, hasta kişilerin kişisel ve sosyal sorunlarının çözümünde yardımcı olan, alanıyla ilgili araç ve gereçleri yerinde ve zamanında kullanabilen elemandır.

3. ENGELLİ BAKIMI ELEMANI:

Tanımı: Engelli bakımı elemanının sahip olması gereken iletişim, temel sağlık, engelliler ve engelli bakım hizmetleri ile ilgili yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Bilim ve teknolojinin tüm verilerinden yararlanarak, ev ve kurumlarda kendi sorumluluklarının bilinci altında; engelli kişilerin bakım ve danışmanlığı, vücut temizliği, sağlık personeli tarafından önerilen ilaçların kullanılması ve tespit edilen nefes, hareket çalışmaları, beslenmeleri, engelli kişilerin kişisel ve sosyal sorunlarının çözümünde yardımcı olan, alanıyla ilgili araç ve gereçleri yerinde ve zamanında kullanabilme becerisine sahip nitelikte kişiler olarak mezun olurlar.

Hasta ve Yaşlı Hizmetleri alanından mezun olan öğrenciler, seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterlikler doğrultusunda;

  1. Huzurevi,
  2. Hastaneler,
  3. Bakımevleri,
  4. Evlerde

vb. yerlerde çalışabilirler.

YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER: Program; geniş tabanlı ve modüler yapıda düzenlendiğinden, Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği çerçevesinde yatay ve dikey geçişlere olanak sağlanır.

1. Alan/dalda sertifika, belge ve diplomaya götüren tüm programlar ve dallar arasında geçiş yapılabilir.

2. Diploma almaya hak kazanan öğrenci, Hasta ve Yaşlı Hizmetleri alanının devamı niteliğindeki programların veya bu alana en yakın programların uygulandığı meslek yüksek okuluna sınavsız geçiş yapabilir ya da sınav sonuçlarına göre diğer yüksek öğrenim kurumlarını tercih edebilir

AYNI ALNADAKİ LİSANS PROGRAMI (EK PUANLA GİRİLEBİLECEK)

  • EBELİK
  • HEMŞİRELİK

 

SINAVSIZ YERLEŞİLEBİLECEK ÖNLİSANS PROGRAMLARI

• DİYALİZ

• ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ

• EVDE HASTA BAKIMI

• FİZYOTERAPİ

• İLK VE ACİL YARDIM

• İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİ

• LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK

• LABORATUVAR TEKNOLOJİSİ

• PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ

• PERFÜZYON TEKNİKLERİ

• SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ

• TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ

• TIBBİ TANITIM VE PAZARLAMA

• YAŞLI BAKIMI

• AMELİYATHANE HİZMETLERİ

• İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

• İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

• SOSYAL HİZMETLER

HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ ATÖLYEMİZ :

 

 h
 hastaveyaşlı
 hastaveyaşlı
 hastaveyaşlı
hastaveyaşlı
 
 hastaveyaşlı
 hastaveyaşlı

Hasta ve YaşlıHasta ve YaşlıHasta ve YaşlıHasta ve YaşlıHasta ve Yaşlı